Goede communicatie tussen verschillende generaties

Binnen een notariskantoor zijn er vaak meerdere generaties werkzaam. Dit is zeer waardevol, want dit brengt een kantoor diversiteit in invalshoeken, kennis en ervaring. Tegelijkertijd kan het ook een aantal grote verschillen blootleggen, zoals vaak duidelijk wordt in de wijze van communiceren. Hoe ga je, als jonge kandidaat-notaris, om met deze verschillen en hoe zorg je ervoor dat hierdoor geen frictie ontstaat?

Hoe houd je de communicatie tussen oudere en jonge werknemers goed?

Als kandidaat-notaris sta je voor de uitdaging om zowel met de oudere generatie, die vaak decennia ervaring heeft, als met jonge collega’s, die met frisse ideeën binnenkomen, effectief te communiceren. Het verschil in communicatiestijlen en verwachtingen kan tot misverstanden leiden, maar met de juiste aanpak kan het ook goed verlopen.

Ik deel graag een paar tips met je, waardoor de communicatie binnen jouw notariskantoor een stuk soepeler kan verlopen:

1. Empathie en begrip

Toon begrip voor elkaars perspectieven en ervaringen. Oudere collega’s hebben waardevolle kennis opgedaan door de jaren heen, terwijl jongere collega’s vernieuwende ideeën en energie met zich meebrengen. Dat die twee werelden kunnen botsen, ligt voor de hand. Door begrip en empathie te tonen, kun je botsingen voorkomen. Probeer met een open houding naar elkaars plannen en visie te luisteren om zo samen tot de beste acties en oplossingen te komen.

2. Open communicatie

Stimuleer open communicatie binnen het team. Moedig zowel oudere als jongere werknemers aan om hun gedachten en ideeën te delen. Belangrijk daarbij is om een veilige omgeving te creëren waarin iedereen vrijuit kan spreken zonder bang te zijn om direct een oordeel te krijgen. Daarbij is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat veiligheid een persoonlijke ervaring is en dus voor iedereen anders. Ik schreef er eerder over in een blog.

3. Coaching 

Merk jij dat je zelf moeite hebt met de communicatie tussen verschillende generaties binnen kantoor? Dan kan coaching jou helpen om dit soepeler te laten verlopen. Samen kunnen we kijken waar het precies mis gaat, wat het zo lastig voor jou maakt en hoe je dit op kan lossen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden en maken we een plan van aanpak.

4. Technologie en digitalisering

Maak gebruik van technologische hulpmiddelen en digitalisering om informatie te delen en samen te werken. Oudere werknemers kunnen profiteren van de expertise van jongere collega’s op het gebied van nieuwe technologieën, terwijl jongere werknemers kunnen leren van de ervaring van hun oudere collega’s om deze technologiën optimaal in te zetten. Heb ook begrip voor elkaar als dit niet in één keer lukt, ook hier is open communicatie en veiligheid van belang.

5. Luister actief

Actief luisteren is heel belangrijk voor effectieve communicatie. Toon oprechte interesse in wat de ander te zeggen heeft en stel vragen om dieper in te gaan op de standpunten en ideeën van je collega’s. Dus niet luisteren om te reageren, maar luisteren om te begrijpen.

6. Teambuildingactiviteiten

Organiseer teambuildingactiviteiten buiten de werkomgeving. Informele settingen zorgen ervoor dat de gesprekken ook over andere dingen gaan dan werk en het kan helpen om een sterker teamgevoel te creëren, waardoor de communicatie verbetert.

Door empathie, openheid en actieve betrokkenheid te bevorderen, kan de communicatie tussen oudere en jonge werknemers op hun kantoor sterk verbeteren. Het bouwen van een brug tussen generaties is niet alleen belangrijk voor de sfeer op de werkvloer, maar draagt ook bij aan een succesvolle en fijne werkomgeving voor alle betrokkenen. Kan je daar wel wat hulp bij gebroken? Neem dan contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.