Wat zijn soft skills voor een (kandidaat-)notaris? 

In het notariaat gaat het niet alleen om juridische kennis en technische vaardigheden. Soft skills spelen een cruciale rol bij het succes van (kandidaat-)notarissen, omdat ze de verbinding leggen tussen juridische expertise en menselijke aspecten. Maar wat zijn soft skills precies en waarom zijn ze onmisbaar voor (kandidaat-)notarissen?

Soft skills zijn helemaal geen ‘soft’ skills

Voordat we in de soft skills duiken, moet me eerst iets van het hart. Wat mij betreft zijn de skills waarover je straks gaat lezen helemaal niet ‘soft’. Dit impliceert een bepaalde zachte kant, iets wat volgens veel notarissen niet past bij ons ambt. Maar daar ben ik het niet mee eens. Deze skills zijn noodzakelijk en bepalen jouw succes als notarieel professional. Ze mogen wat mij betreft ook meer een plek krijgen tijdens de studie, zodat deze skills nog beter ontwikkeld worden én je ze kunt toepassen. 

  Wat zijn soft skills?

  Dat gezegd hebbende, nu toch een uitleg. Soft skills verwijzen naar persoonlijke kwaliteiten, communicatieve vaardigheden en sociale competenties die niet technisch of beroepsspecifiek zijn. Het zijn de eigenschappen die te maken hebben met hoe we met anderen omgaan en hoe effectief we communiceren. Voor (kandidaat-)notarissen zijn deze vaardigheden van onschatbare waarde, omdat ze de basis vormen voor het opbouwen van sterke relaties met cliënten, collega’s en andere belanghebbenden én ze je in staat stellen je cliënten van het juiste advies te voorzien.

  Waarom soft skills voor (kandidaat-)notarissen?

  Softskills zijn dus belangrijk in de dagelijkse praktijk. Je gebruikt ze namelijk voor:

  1. Cliëntrelaties opbouwen: Een (kandidaat-)notaris staat vaak voor de taak om complexe juridische kwesties begrijpelijk te maken voor cliënten. Goede communicatieve vaardigheden, empathie en het vermogen om te luisteren zijn essentieel om cliënten op hun gemak te stellen, vragen te beantwoorden en vertrouwen op te bouwen.
  2. Effectieve communicatie: Soft skills spelen een sleutelrol bij het (leren) effectief te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. Duidelijke communicatie is cruciaal bij het opstellen van juridische documenten, het uitleggen van complexe juridische concepten aan cliënten en het samenwerken met collega’s. Als je dit goed kan, voorkom je een hoop narigheid voor zowel de werksfeer als voor je cliënten.
  3. Teamwerk: De notariële praktijk vereist vaak samenwerking tussen verschillende professionals, zoals andere notarissen, juridische assistenten en ondersteunend personeel. Het vermogen om goed in een team te werken, conflicten op te lossen en effectief samen te werken is een waardevolle soft skill.
  4. Probleemoplossend vermogen: Soft skills zoals kritisch denken en probleemoplossend vermogen zijn van groot belang voor (kandidaat-)notarissen. Het oplossen van juridische kwesties vereist vaak creativiteit en het vermogen om buiten de gebaande paden te denken. Het is belangrijk om dit in hetzelfde licht te zien als teamwerk, want je moet je uiteraard voldoende gesteund voelen om dit ook in de praktijk te kunnen brengen.
  5. Ethiek en integriteit: Het notariaat vereist een hoog niveau van ethiek en integriteit. Notarissen moeten in staat zijn om morele dilemma’s te herkennen en ethische beslissingen te nemen. Soft skills spelen hierbij een rol door het ontwikkelen van een sterk moreel kompas en het vermogen om ethische overwegingen in praktijk te brengen.

  Vind jij het lastig om al deze vaardigheden in de praktijk te brengen of merk je dat het gebrek aan goed ontwikkelde soft skills je hindert in jouw dagelijkse praktijk? Dan is het belangrijk om daar iets aan te gaan doen. In Ontspannen Meesterschap leer je hoe je met jouw skills omgaat en werkt op jouw voorwaarden. Meer weten?