Hoe ga je als (kandidaat-) notaris om met de druk van geheimhoudingsplicht?

Voor een (kandidaat-) notaris is geheimhoudingsplicht een kernwaarde, een fundamenteel principe. Dit principe staat centraal in het waarborgen van vertrouwelijkheid en draagt bij aan het vertrouwen van het publiek in het notariaat. De strikte naleving van deze plicht is niet slechts een wettelijke verplichting; het is tevens van essentieel belang voor het handhaven van de integriteit van het notariaat.
Voor (kandidaat-)notarissen is het beheersen van de subtiele balans tussen transparantie en geheimhouding van cruciaal belang voor een succesvolle en ethisch verantwoorde praktijk.

Wat houdt de geheimhoudingsplicht voor notarissen in?

De geheimhoudingsplicht verbiedt (kandidaat-)notarissen en ook medewerkers vertrouwelijke informatie die zij tijdens hun werk verkrijgen, bekend te maken aan derden zonder de toestemming van de betrokken partijen. Deze plicht is essentieel om het vertrouwen van de cliënten in het notariaat te behouden en om hun privacy te beschermen.

De belangrijkste aspecten van de geheimhoudingsplicht voor (kandidaat-)notarissen omvatten:

  1. Vertrouwelijkheid van cliëntinformatie: (kandidaat-)notarissen moeten alle informatie die zij tijdens de uitvoering van hun taken verkrijgen, als strikt vertrouwelijk beschouwen. Dit omvat details over eigendomsoverdrachten, testamenten, familiezaken en andere juridische transacties.
  2. Naleving van wettelijke normen: geheimhoudingsplicht is niet alleen een ethische vereiste, maar ook wettelijk vastgelegd. Het is verankerd in de Wet op het Notarisambt en andere wet- en regelgeving voor het notariaat.
  3. Communicatie met cliënten: (kandidaat-)notarissen moeten duidelijk communiceren met hun cliënten over de aard en reikwijdte van de geheimhoudingsplicht. Ze moeten uitleggen welke informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en hoe deze zal worden beschermd.
  4. Beperkingen op informatiedeling: ook mogen zij geen vertrouwelijke informatie delen met derden, tenzij ze hiervoor expliciete toestemming hebben gekregen van de betrokken partijen. Zelfs binnen het notariskantoor moeten ze voorzorgsmaatregelen nemen om de toegang tot gevoelige informatie te beperken.
  5. Beroepsgeheim: de geheimhoudingsplicht is een vorm van beroepsgeheim. Dit betekent dat (kandidaat-)notarissen, zelfs na beëindiging van hun dienstverband, verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van de verkregen informatie te handhaven.

Wat als je als (kandidaat-)notaris niet goed om kan gaan met de druk van geheimhoudingsplicht?

In het notariaat is geheimhoudingsplicht niet alleen iets wat je moet doen vanwege de wet; het is ook een ethische basisregel van het vak. Het omgaan met deze delicate balans vraagt niet alleen om juridische kennis, maar ook om een goed begrip van ethiek en communicatie. Door bewustzijn te creëren, regelmatig bij te leren en strakke regels voor gegevensbeheer in te voeren, kunnen (kandidaat-)notarissen met vertrouwen en integriteit omgaan met de geheimhoudingsplicht en zo een steentje bijdragen aan het behoud van de hoogste normen binnen het notariaat.

Het belang van de geheimhoudingsplicht is duidelijk en geen enkele (kandidaat-)notaris zal dit ondermijnen. Echter, het neemt niet weg dat dit ook veel druk met zich mee kan brengen. Zo kunnen bepaalde zaken voor een conflict zorgen tussen wat juridisch van je gevraagd wordt en waar de ethische grens ligt. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer een cliënt je bij de bespreking over een verklaring van erfrecht vertelt de overledene te hebben geholpen bij euthanasie?

Het is belangrijk dat je hierover altijd blijft communiceren binnen jouw kantoor. Ook zonder tot de kern van de casus te komen kan je jouw zorgen uiten, de situatie bespreken en gezamenlijk een beslissing nemen. Soms is dat laatste niet eens nodig en helpt het al om met een meer ervaren collega te overleggen.

Door in actie te komen zorg je ervoor dat je altijd trouw blijft aan je eigen voorwaarden zonder daarbij de wet te overtreden en de geheimhoudingsplicht te schenden.

 

Ontspannen Meesterschap  

Vind je het lastig hulp te zoeken, het ambt te vervullen onder jouw eigen voorwaarden of je grenzen aan te geven? Ervaar je de druk van de geheimhoudingsplicht te heftig en merk je dat daardoor het plezier in je werk verdwijnt? Dan bel ik graag eens met je om te kijken of ik je daarbij kan helpen. Plan een kennismakingsgesprek in via onderstaande button.